Logo

PageRank wpisów:
PR 7
1%
PR 6
2%
PR 5
2%
PR 4
3%
PR 3
16%
PR 2
21%
PR 1
10%
PR 0
46%
  • ilość kategorii: 12
  • ilość podkategorii: 384
  • ilość wpisów: 327
  • oczekujących wpisów: 916
  • gości on-line: 1Preview by Thumbshots.comfree counters
Flag Counter

SEOpiksele FREE
www.proste.coPowiadamiacz

Powiadom kumpla o moim serwisie!Jak dodać wpis?


Stron? dodaje si? do katalogu w nast?puj?cy spos�b, nale?y wej?? do odpowiedniej kategorii g?�wnej, a nast?pnie przej?? do w?a?ciwej podkategorii, je?eli taka nie wyst?puje mo?na j? doda?. Po wej?ciu do podkategorii nale?y poda? adres zg?aszanej witryny. Tytu?, opis i s?owa kluczowe zostan? automatycznie pobrane, mo?na je zmieni? przed dodaniem witryny.

Dodanie podkategorii oraz strony jest zabezpieczone tokenem sk?adaj?cym si? z liter i cyfr, kt�re nale?y przepisa? do odpowiedniego pola.

Ka?d? witryn? mo?na doda? maksymalnie do 3 podkategorii.

Odbiorcy kt�rzy umie?cili wpisy w katalogu www.seo.proste.co automatycznie:

wyra?aj? zgod? na umieszczenie danych w naszej bazie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883),
oraz zgod? na otrzymywanie informacji handlowych ?rodkami komunikacji elektronicznej.

Nie zgadzasz si?, nie umieszczaj wpisu w naszym serwisie.

Reklama
Zawsze znajdziemy miejsce
     dla PRZYJACIÓŁ,
którzy dodadzą wpis swojej
strony do naszego katalogu
i umieszczą link zwrotny.
SEO.mijuzik.pl Zapraszamy.
Wpisy z linkami zwrotnymi
premiujemy umieszczeniem
w zamkniętym katalogu !
Wpisy z linkami zwrotnymi wyświetlane są w dziale: PRZYJACIELE KATALOGU -----------------------------------
Katalog powstał 02.08.2010
nowy skrypt postawiono
po atakach spam botów
15.03.2013 ...proste.co

proste.co
katalog.proste.co
katalog.mijuzik.pl
Partnerzy:
"For you for free Groups"


Reklama
PRZELEWY INTERNETOWEWOLNE TRE??CI
STREFA XXX

Reklama


CEX.io

LINKI ZWROTNE
---------------------
STRONASTRONASTRONA
STRONASTRONASTRONA
STRONASTRONASTRONA
STRONASTRONASTRONA
STRONASTRONASTRONA
STRONASTRONASTRONAMiner